Fumigasyon – Dinamik çevre

Fumigasyon

FUMİGASYON NEDİR?

Zirai Karantina Fumigasyon Yönetmeliğinde FUMİGASYON tanımı şu şekilde yapılmıştır.

Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemine denir.

Zararlı organizmaların hangi evrelerinde etkilidir?

Fumigasyonun Tanımı incelediğimizde, “zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı”  deniyor. Bu önemli bir durumdur, fumigasyon işlemi zararlıların tüm biyolojik evrelerine (yumurta, larva, nymph, pupa ve ergin) etkilidir. Bunların dışında, nematod, mantar, bakteri vb. zararlı etmenlerine karşı da fumigasyon uygulanabilir.

Zirai Karantina Fumigasyon Yönetmeliğinde FUMİGASYON tanımı şu şekilde yapılmıştır.

Fumigasyonun avantajları nedir?

Tüm ürünlere direkt olarak uygulanabilmesi fumigasyon işleminin avantajları arasındadır. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünlere direkt uygulanabilir.

Fumigasyon ile zararlı etmenlerden ürünler arındırılarak, ürünlerin tahribatı ve kaybı önlenir.

[Toplam:8    Ortalama:5/5]

Fumigasyon – DİNAMİK İlaçlama

Fumigasyon uygulamalarımız; fabrikalarda, ticari nakliyat araçlarında,0212 709 16 69, gıda depolarında, gümrüklü sahalarda, silo ve ambarlarda, gıda üretimi yapan işletmelerde, tarihi eserlerde pek çok zararlı türüne karşı yapılmaktadır.

Fumigasyon Uygulama Alanları nelerdir?

 • Gemiler
 • Yatlar
 • Kotralar
 • Fabrikalar
 • Camiler
 • Müzeler
 • Boş ve dolu depolar
 • Konteynerler
 • Silolarda ve ambarlar
 • Tarihi eser ve müzeler
 • Çadır altı uygulamaları
 • olarak sıralanabilir.Fumigasyon Uygulamaları farklı teknikler ve farklı fumigant türleri ile gerçekleştirilebilir. Fumigasyon Uygulaması yapılacak ürün ve yok edilmesi gerekli olan zararlı türü, çevrenin şartları, nasıl yapılacağı konusuna etki eden en önemli faktörlerdir.

  Fumigasyon Teknikleri hangileridir?

  Fumigasyon teknikleri hangileridir sorusuna  fumigant’ ın bırakılacağı ortamın hava basıncı göz önünde bulundurularak  cevap verebiliriz.

  Fumigasyon teknikleri A-Vakum Fumigasyonu ,B-Atmosferik Fumigasyon şeklindedir.

  Vakum Fumigasyonu

  Fumigant ın uygulandığı yerin içinde bulunan havanın belirli bir oranda boşaltılması ve daha sonra bu alana fumigant verilmesi işlemidir.

  Bu tekniğinin uygulanabilmesi için özel tesislere ihtiyaç bulunmaktadır.

  Bu teknikle az miktarlarda fumigant kullanılarak 2-4 saat gibi kısa bir sürede kesin sonuca ulaşılır . Sabit vakum tesisi ve seyyar vakum tesisi olmak üzere iki çeşit vakum tesisi bulunur.

  Atmosferik Fumigasyon

  Normal gaz basınç altında yapılan uygulamalara atmosferik Fumigasyon adı verilir.

  Vakum Fumigasyon da olduğu gibi uygulama yapılacak alanın havasının boşaltılması söz konusu olmamaktadır.

  Kolay uygulanabilir olması nedeni ile genellikle bu uygulama tekniği tercih edilir.

  Ancak atmosferik uygulama süresi vakum uygulamalarına göre oldukça fazladır.

  Atmosferik Fumigasyonun uygulandığı alan ve ürün özelliklerine göre altı’ ya ayrılmaktadır.

  Çadır altı Fumigasyonu

  Özel olarak imal edilmiş farklı ölçülerde özel örtüler kullanılarak yapılan bir işlemdir.

  Ürünleri yerinden kaldırıp indirmeden uygulamaya tabi tutulma kolaylığı sağladığı için tercih edilir.

  Çok pratik ve hesaplı oluşu nedeni ile örtü altı fumigasyonu geniş bir uygulama alanına sahiptir.

  Bina Fumigasyonu

  Fumigasyon yapılacak binada ve fabrikada, bu uygulama için gerekli olan gazın geçirmezliğini sağlamak için ya içten,  kapı ve pencere gibi gaz geçirebilecek tüm açık alanlar uygun bir izole maddesi ile kapatılması veya binanın tamamının gaz geçirmez çadır altına alınması suretiyle yapılmalıdır.

  Conteyner Fumigasyonu

  Farklı ebat ve boylardaki konteynerlere uygulanan, kolay bir işlem olduğu için oldukça fazla tercih edilen bir tekniktir.

  Ürünler konteynere alındıktan sonra ihtiyaç duyulan Fumigasyon uygulaması rahatlıkla yapılabilir.

  Silo Fumigasyonu

  Siloların yapısına göre uygulama şekilleri değişmektedir.

  Silo Fumigasyonunda en can alıcı konu gazın silonun her alanına homojen olarak dağıtılabilmesidir.

  Bu nedenle fumigantlar elevatörle siloya aktarılırken uygulanabilir.

  Gemi Fumigasyonu

  Gemilerin üretimi sırasında Fumigasyon işlemine uygun olanlar ve olmayan gemiler mevcuttur. Uygun olan gemilerde gerekli ekipman ve donanım mevcuttur.

  Uygun olmayan gemilerde ise gerekli önlemlerin alınması gerekir.

  Gemi ve gümrüklü alanların Fumigasyonu ve ilaçlanmasında DİNAMİK TURKEY İlaçlama Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Ait Yetki Belgesine sahiptir.

  Toprak Fumigasyonu

  Yıl içerisinde özellikle yoğun tarımsal üretim yapılan sera gibi alanlarda uygulanır.

  Genellikle Methyl Bromide uygulaması yapılır.

  [Toplam:4    Ortalama:5/5]

[Toplam:4    Ortalama:5/5]

FUMİGASYON NEDİR? | FUMİGASYON VE İLAÇLAMA

Fumigasyon;
Fumigasyon 20. yüzyıl  başladığından beri gıda veya diğer tüm mamülerdeki zararlılara karşı kullanılan bir kimyasal savaş metodudur.0212 709 16 69.
Fumigasyonun Tanımı;
Tüm Haşere ve kemirgenler ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı olabilecek organizmaları ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda ( belirli bir ısıda ve miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve fümige ederek belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.
Fumigasyonun  amacı ve Önemi;
Fumigasyon her çeşit bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihraracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.
İhracat yapan firmaların ürünlerinde çok uzun yol boyunca taşınır ve bu taşınma sırasında havasızlık, ani ısı değişiklikleri ve nem nedeniyle böceklenme yaşanır. Bu sebeple ciddi ürün kaybı yaşanarak maddi zarara uğranmaması nedeni ile fumigasyon çok önemlidir.
Fumigasyon ülkeler arası hatta bölgeler arası farklı böcek  türelinin geçişini önlemek için de BÖCEK İLAÇLAMA VE DİĞER İLAÇLAMA SİSTEMLERİNDEN DE son derece önemlidir.
[Toplam:6    Ortalama:5/5]

[Toplam:6    Ortalama:5/5]

Backlinks Maker provided by prepostseo.com